fbpx
CURSOS TEMÀTICS

Cursos per Mòduls

MÒDULS DE 10 A 20 HORES

Cursos per mòduls especialitzats

Els mòduls són cursos temàtics per a alumnes amb un nivell igual o superior al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Se centren en l’àmbit professional i serveixen per millorar el nivell de l’idioma quan la feina ho requereix. Aquests cursos també són aptes per a classes particulars.

Els alumnes poden escollir entre diversos mòduls especialitzats, com ara Business Writing, Negotiating, Meetings o Telephoning.

Cada mòdul disposa d’un CD amb material d’àudio que proporciona oportunitats per a la pràctica específica de la llengua i per a l’anàlisi d’estructures enfocades al món professional. Els materials dels mòduls col·loquen els alumnes en contextos comunicatius del món real, la qual cosa facilita la seva motivació.

El curs proporciona estructures de situacions del món empresarial real, introduint-hi la llengua genuïna i versàtil, practicada en contextos autèntics.

L’idioma es vincula directament a les estratègies usades en la comunicació dels negocis, permetent als principiants aplicar les seves habilitats professionals per parlar i escriure en anglès. Els cursos també s’ocupen de les tècniques de comunicació amb altres parlants no nadius.

Una de les evolucions més radicals que ha patit l’escenari laboral és la manera com els professionals s’interrelacionen. Internet i el correu electrònic han suposat una revolució respecte als hàbits anteriors. Els continguts d’aquest mòdul preparen els professionals perquè dominin les tècniques i el llenguatge d’aquest àmbit.

Les noves tecnologies han canviat el sistema de comunicació de les empreses. La immediatesa d’aquests mitjans fa que càrrecs intermedis i superiors s’hagin de comunicar de manera efectiva i per escrit. Aquest mòdul presenta les competències clau per fer-ho correctament.

L’àrea economicofinancera és una de les que han adoptat l’anglès com a llengua comuna entre tots els mercats. Aquest mòdul prepara els professionals d’aquest àmbit perquè es puguin comunicar amb col·legues d’altres països.

Les àrees que gestionen els recursos humans de les empreses són una part fonamental dels organigrames de les organitzacions. La globalització ha fet que aquestes àrees s’internacionalitzin i requereixin habilitats lingüístiques específiques, perquè puguin ser competitives en el seu àmbit. Aquest mòdul presenta aquestes habilitats.

Les entrevistes són, moltes vegades, la carta de presentació més adequada entre professionals d’àmbits empresarials diferents. Aquest mòdul proporciona les claus perquè les entrevistes de negocis es condueixin amb rigor i professionalitat, garantint-ne l’èxit.

La globalització ha fet que les relacions entre empreses i institucions de diferents països siguin habituals. Aquest mòdul ofereix les habilitats necessàries per portar a terme negociacions efectives i amb èxit en l’idioma internacional del món dels negocis.

El llenguatge tècnic emprat en reunions és molt precís i concret. Per afrontar amb èxit reunions de negocis, cal dominar aquest vocabulari i tot el llenguatge específic que sol sorgir durant aquestes trobades. Els continguts d’aquest mòdul ensenyen als professionals les tècniques lingüístiques per intervenir-hi de la manera més efectiva possible.

Fer una presentació davant d’altres professionals és una situació força compromesa que posa a prova els nervis de moltes persones. Si, a més, cal fer la presentació en un idioma estranger i no dominem el llenguatge clau per superar-la amb èxit, el desavantatge és evident. Aquest mòdul prepara els alumnes per portar a terme presentacions públiques convincents i efectives.

Una gran competitivitat en el món immobiliari fa que els seus professionals s’hagin de preparar per donar resposta a totes les demandes dels mercats. La globalització ha provocat una internacionalització dels clients. Aquest mòdul aporta els elements bàsics i imprescindibles del món immobiliari perquè els agents puguin parlar en anglès amb desimboltura.

El món globalitzat ha escurçat distàncies i la mobilitat laboral és una realitat ben propera. Molts professionals necessiten conèixer de primera mà les diferències culturals i idiomàtiques de països allunyats de l’entorn propi. Aquest mòdul proporciona les habilitats per poder-se desenvolupar correctament amb professionals d’altres cultures, això sí, sempre en anglès.

La globalització de l’economia fa que les empreses de diferents països es relacionin cada cop més. Si els contactes telefònics no són fluids, se’n ressent la imatge de tota l’empresa o institució. Aquest mòdul prepara els alumnes que s’han de comunicar telefònicament perquè ho facin de manera professional i altament eficient.

La globalització ha fet que les relacions entre empreses i institucions de diferents països siguin habituals. Aquest mòdul ofereix les habilitats necessàries per portar a terme negociacions efectives i amb èxit en l’idioma internacional del món dels negocis.

DOTS First English

inlingua ofereix un programa d’exposició primerenca a l’anglès, destinat a nens no nadius a partir d’1 any.

Test de Nivell

L’inlingua Online Placement Test (iOPT) permet al futur alumne saber quin és el nivell que té de l’idioma que vol estudiar.

my.inlingua

Activitats i exercicis multimèdia que complementen les classes als centres inlingua, combinant els beneficis de les classes presencials amb l’ús de les noves tecnologies.

DOTS First English

inlingua ofereix un programa d’exposició primerenca a l’anglès, destinat a nens no nadius a partir d’1 any.

Vols més informació?

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.


La Riera

La Riera, 13-15 1r, 08302 Mataró
+(34) 93 755 09 81
+(34) 93 755 09 81
inlingua@inlinguamataro.com
Dilluns a Divendres: 9:30 a 13:00 i de 15:30 a 20:00


Via Europa

Via Europa, 181 Local 3, 08303 Mataró
+(34) 93 757 65 71
+(34) 93 7576571
info@inlinguamataro.com
Dilluns a Divendres: 9:30 a 13:00 i de 15:00 a 19:30